مرور برچسب

تشکیل کارگروه ویژه جانمایی انتقال پایتخت در وزارت راه و شهرسازی

تشکیل کارگروه ویژه جانمایی انتقال پایتخت در وزارت راه و شهرسازی

تشکیل کارگروه ویژه جانمایی انتقال پایتخت در وزارت راه و شهرسازی به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست اخیر شورای عالی انتقال پایتخت، گفت: این نشست هفته گذشته با حضور…