مرور برچسب

تصادف زنجیره‌ای نجف آباد

تصادف زنجیره‌ای شدید در کمربندی نجف‌آباد

تصادف زنجیره‌ای شدید در کمربندی نجف‌آباد به گزارش نجف آبادنا غفور راستین امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان از وقوع تصادف زنجیره‌ای شدید در کمربندی نجف‌آباد خمینی‌شهر بعد از دانشگاه آزاد خمینی‌شهر خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه…