مرور برچسب

تصاویر شهدای سطح شهر نجف آباد

جمع آوری تصاویر شهدای سطح شهر نجف آباد برای بهسازی

جمع آوری تصاویر شهدای سطح شهر نجف آباد برای بهسازی به گزارش نجف آباد نگار مهدی رشید زاده مسئول ستاد کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید شهرستان نجف آباد در خصوص جمع آوری تابلوهای فلزی تصاویر شهدا، نصب شده در بلوارهای شهرستان اطلاعیه ای صادر کرد.…