مرور برچسب

تصاویر شهدای نجف آباد

تصاویر شهدای نجف آباد و عکس امام و رهبری

تصاویر شهدای نجف آباد و عکس امام و رهبری به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز؛ چند سالی از بهسازی مزار شهدای نجف آباد؛ بخوانید یکسان سازی و انهدام آثاری منحصر به فرد از مزار شهدا، می گذرد. طی این به اصطلاح بهسازی که به طور هماهنگ با…