مرور برچسب

حوزه های امتحانی

جلسه توجیهی عوامل اجرایی حوزه های امتحانی نجف آباد

جلسه توجیهی عوامل اجرایی حوزه های امتحانی نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی آموزش و پرورش نجف آباد یکشنبه مورخ 99/3/11 جلسه توجیهی عوامل اجرایی حوزه های امتحانی در سالن اجتماعات شهید حججی با هدف ایجاد هماهنگی در برگزاری…