مرور برچسب

خادمان مساجد نجف آباد

برخی از فعالیت های شبکه بهداشت و درمان نجف آباد برای مقابله با کرونا

برخی از فعالیت های شبکه بهداشت و درمان نجف آباد برای مقابله با کرونا به گزارش نجف آباد نگار شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد با تمام قوا و توان در خدمت سلامت تمامی مردم نجف آباد است و با فعالیت های آموزشی و ... برای مقابله با شیوع این…