مرور برچسب

خاموشی های نجف آباد

جدول قطع برق نجف آباد جمعه ۱۹ الی دوشنبه 22 مرداد

جدول قطع برق نجف آباد جمعه ۱۹ الی دوشنبه 22 مرداد به گزارش نجف آبادنا جدول قطع برق نجف آباد جمعه ۱۹ الی دوشنبه 22 مرداد و برنامه زمان بندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برای تاریخ های ۱۳۹۷/۰۵/۱9 لغایت ۱۳۹۷/۰۵/22…

بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد

جلسه ویژه بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آبادنا جلسه بررسی خاموشی های شهرستان نجف آباد در مناطق فنی با حضور نمایندگان صنایع شهرستان و به ریاست مهندس جعفرزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و اعضای هیئت مدیره شهرک…