مرور برچسب

خانه فرهنگ شهرداری کهریزسنگ

افتتاحیه خانه فرهنگ شهرداری کهریزسنگ

افتتاحیه خانه فرهنگ شهرداری کهریزسنگ به گزارش نجف آبادنا در این مراسم که معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مردم شهر کهریزسنگ حضور داشتند، مهندس راعی ضمن تقدیر از گسترش برد فعالیت های فرهنگی