مرور برچسب

خانه مهرپرور

موزه مردم شناسی نجف آباد واقع در خانه تاریخی مهرپرور + فیلم

موزه مردم شناسی نجف آباد واقع در خانه تاریخی مهرپرور موقعیت فعلی: نجف آباد ،خیابان امام خمینی، کوچه شهید باستانی مشخصات بنا: خانه مهرپرور دارای عرصه ای به مساحت حدود 360 مترمربع است. مجموعه فضاهای این خانه در قالب یک فرم…