مرور برچسب

خانه های تاریخی نجف آباد

خانه تاریخی مهرپرور نجف آ‌باد

خانه تاریخی مهرپرور نجف آ‌باد خانه ای تاریخی با عرصه ۳۶۰ متر مربع که بر اساس شیوه طاق بندی، شکل و نحوه گسترش پلان مرکزی و سقف تیرپوش است.می توان ساخت آن را مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی دانست. این خانه پس از تملک توسط شهرداری، مرمت و…

موزه مردم شناسی نجف آباد واقع در خانه تاریخی مهرپرور + فیلم

موزه مردم شناسی نجف آباد واقع در خانه تاریخی مهرپرور موقعیت فعلی: نجف آباد ،خیابان امام خمینی، کوچه شهید باستانی مشخصات بنا: خانه مهرپرور دارای عرصه ای به مساحت حدود 360 مترمربع است. مجموعه فضاهای این خانه در قالب یک فرم…