مرور برچسب

خانه های خالی

خالی‌های پرحاشیه ؛ چرا مالیات اماکن خالی تعیین تکلیف نمی شود ؟

خالی‌های پرحاشیه ؛ چرا مالیات اماکن خالی تعیین تکلیف نمی شود ؟ البته این موضوع تازه نیست و پیش از این هم بازار مسکن در شرایط رکود به سر برده و مسوولان مسکنی کشور راهکارهای زیادی برای خروج این بخش از رکود در دستور کار…