مرور برچسب

خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال

خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال

خداحافظی مدیر جهاد نجف آباد پس از شش سال به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز مجتبی مطهری مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد از اتمام دوران فعالیتش در جهاد نجف آباد خبر داد و حسن صالحی نیز به صورت موقت سرپرستی جهاد نجف آباد را عهده دار…