مرور برچسب

خدیجه مرده شور نجف آباد

خدیجه مرده‌شور

بیشتر مرگ و میرها بین نوزادهای زیر یک سال بود. جنازه ها را داخل چاله‌ای در ورودی خانه‌شان می‌گذاشت تا به حد نصاب مورد نظر خدیجه خانم برسند. خدیجه مرده‌شور