مرور برچسب

خرمشهر در میدان جنگ

حل مسئله «خرمشهر» در میدان جنگ

حل مسئله «خرمشهر» در میدان جنگ به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری دفاع مقدس، اشغال خرمشهر توسط رژیم بعث عراق مهم‌ترین برگ برنده این كشور برای وادار ساختن ایران به شركت در هرگونه مذاكرات صلح تلقی می‌شد و طبعاً آزادسازی این شهر می‌توانست…