مرور برچسب

خروج حجم زیاد آب از آبخوان نجف آباد منطقه را با چالش مواجه کرد

خروج حجم زیاد آب از آبخوان نجف آباد منطقه را با چالش مواجه کرد

خروج حجم زیاد آب از آبخوان نجف آباد منطقه را با چالش مواجه کرد به گزارش نجف آبادنا از مهر، محمد خلقی ظهر سه شنبه در جمع کارشناسان و مدیران شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: ارتباط و اندرکنش آب سطحی و آب زیرزمینی می‏ تواند منجر…