مرور برچسب

خسوف در ایران

ماه گرفتگی 5 مرداد 97 / طولانی ترین ماه گرفتگی قرن در راه است

ماه گرفتگی 5 مرداد 97 ماه گرفتگی 5 مرداد 97 از آسمان ایران قابل مشاهده است و برای این خسوف نماز آیات واجب می شود. به گزارش نجف آبادنا عضو کمیته علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: مرداد ماه امسال شامل پدیده های نجومی زیبایی است که…