مرور برچسب

خشکسالی و سرمازدگی برداشت انار را کاهش داد

خشکسالی و سرمازدگی برداشت انار را کاهش داد

خشکسالی و سرمازدگی برداشت انار را کاهش داد به گزارش نجف آبادنا از تسنیم، احمدرضا رئیس‌زاده درباره برداشت امسال انار در استان اصفهان اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۷۵ هزار تن برداشت انار در استان داشته باشیم. وی با اشاره به…