مرور برچسب

خشکی زاینده رود

آیا فولاد مقصر اصلی خشکی زاینده‌رود است ؟!

اصفهان/ ‌‌آیا فولاد مقصر اصلی خشکی زاینده‌رود است ؟! به گزارش نجف آبادنا تولید و مصرف فولاد امروزه یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می‌آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرایند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال‌زایی،…