مرور برچسب

خمینی تنها در غربت

امام خمینی(ره)؛ تنها در غربت، مظلوم در وطن

امام خمینی(ره)؛ تنها در غربت، مظلوم در وطن به گزارش نجف آباد نگار از خبر آنلاین، خدا رحمت کند روح متعالی امام را، در نجف تنهایش گذاشتند وجز انگشت شماری ازاین مرد حمایت لازم را نکردند. خدا بیامرزد آیات عظام نجفی مرعشی و گلپایگانی را.…