مرور برچسب

خواب آرام زاینده رود از شوق حضور آب

خواب آرام زاینده رود از شوق حضور آب

خواب آرام زاینده رود از شوق حضور آب به گزارش نجف آبادنا شهر اصفهان به خاطر جاری شدن آب زاینده رود در ۲۴ ساعت گذشته صفای خاصی دارد و از طراوت جوشش آبی این رود امید، مردم تغمه ها می سرایند و شاد هستند. آری قصه زیبای رویش و زایش دوباره…