مرور برچسب

خواجه نصیر الدین طوسی

خانه تاریخی نوریان و مکتب خانه علوم خواجه نصیر الدین طوسی نجف آباد

خانه تاریخی نوریان و مکتب خانه علوم خواجه نصیر الدین طوسی نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار بزرگترین خانه تاریخی مرمت شده نجف آباد با مساحت بیش از ۱۱۰۰ متر مربع که د راواخر قاجار و اوایل پهلوی در محله تاریخی نصیر نجف آباد ساخته شده…