مرور برچسب

خواهرخواندگی نجف آباد

عقد خواهرخواندگی شهر‌های نجف آباد و قهجاورستان

عقد خواهرخواندگی شهر‌های نجف آباد و قهجاورستان به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ هدف اصلی از این خواهر خواندگی ارتباط بیشتر بین خانوادهای شهدا و ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت بین این دو شهر عنوان شده است. پدر…