مرور برچسب

خون های آلوده

تکرار توطئه خون‌های آلوده پشت پرده حضور کرونایی فرانسوی‌ها

تکرار توطئه خون‌های آلوده پشت پرده حضور کرونایی فرانسوی‌ها به گزارش نجف آباد نگار از فارس، ابوالفضل ابوترابی امروز پیرامون خبر منتشر شده مبنی بر فعالیت پزشکان بدون مرز در اصفهان و احداث بیمارستان صحرایی اظهار داشت: طبق تجربه تاریخی، همکاری…