مرور برچسب

دادرس

تکرار قهرمانی نجف آباد در دادرس

تکرار قهرمانی نجف آباد در دادرس به گزارش نجف آبادنا مهدی کاظمی گفت: برگزاری این رقابت ها در رشته هایی مانند آتل بندی، حمل مصدوم، پانسمان، احیاء قلبی و ریوی و بانداژ خبر داد و اظهار کرد: در این دوره سارا رئوفی از نجف آباد بر اساس…