مرور برچسب

دادگستری شهرستان نجف آباد

هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده

هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز رییس دادگستری شهرستان گفت: در حال حاضر هر قاضی ما به جای دو نفر و یک نیروی اداری نیز به اندازه سه نفر فعالیت دارد و از لحاظ فیزیکی نیز حداقل به دو برابر فضای…