مرور برچسب

داستان عید غدیر خم

نغمه ی ولایت

نغمه ی ولایت کاروان حاجیان که تعدادشان را بالغ بر صدوبیست هزار، رقم زده اند، در بازگشت از تمتع، خوشحال از اینکه در رکاب پیامبر(ص) راهی خانه های خود می شوند، آرام آرام حرکت می کردند. پیامبر(ص) که گرد سفیدی، بر محاسن و موهایش نقش بسته بود،…