مرور برچسب

داستان نویسی

آغاز پانزدهمین دوره داستان نویسی در نجف آباد

آغاز پانزدهمین دوره داستان نویسی در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، انتشارات مهر زهرا (س) نجف آباد، ثبت نام برای برگزاری پانزدهمین دوره داستان نویسی خود را شروع کرده است. این دوره که ویژه بزرگسالان و نوجوانان تدارک…