مرور برچسب

داعش حمله به مجلس

داعش علیه نماد دموکراسی؛ حمله‌ای کور در برابر مقابله‌ای مقتدرانه / جمهوری اسلامی ایران پرچم دار…

داعش علیه نماد دموکراسی؛ حمله‌ای کور در برابر مقابله‌ای مقتدرانه / جمهوری اسلامی ایران پرچم دار مبارزه با تروریسم یه گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری خانه‌ملت، صبح روز چهارشنبه 17 خرداد ماه سال 1396 بود که با صدای تیراندازی در حیات مجلس…