مرور برچسب

دانشجویان نمونه کشوری

از دانشجوی نمونه نجف آبادی در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری تقدیر شد

تقدیر از دانشجوی نمونه نجف آبادی در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری، از حسین عندلیب دانشجوی دکتری تخصصی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی نجف…