مرور برچسب

دانشکده سمیه لامپ های فرابنفش

دستگاه ایمن ساز تکنولوژی لامپ های فرابنفش طراحی و بومی سازی شد

دستگاه ایمن ساز تکنولوژی لامپ های فرابنفش طراحی و بومی سازی شد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، دستگاه ایمن ساز تکنولوژی لامپ های فرابنفش((UV به منظور استفاده از این تکنولوژی بدون آسیب به انسان و در همه مکانها…