مرور برچسب

دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره فرهيختگان

دانشگاه آزاد نجف آباد حائز رتبه برتر در جشنواره فرهیختگان

دانشگاه آزاد نجف آباد حائز رتبه برتر در جشنواره فرهیختگان به گزارش نجف آبادنا از آنا، جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی به‌منظور شناسایی، انتخاب و معرفی برترین‌های پژوهش و فناوری دانشگاه، کشف استعدادهای برتر در زمینه‌های…