مرور برچسب

دانشگاه پیام نور

نخستین دانش آموخته رشته هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه پیام نور

نخستین دانش آموخته رشته هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه پیام نور به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری یوپنا خانم مهندس مائده تاجی که رتبه برتر دانشجویان  رشته هوش مصنوعی و رباتیکز در دانشگاه پیام نور را نیز در کارنامه خود دارد، در پایان…