مرور برچسب

داوطلب بسیجی

پایان خدمت سربازی نزدیک است ؟

پایان خدمت سربازی نزدیک است ؟ به گزارش نجف آبادنا عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از طرح جدید مجلس برای تغییر شیوه اجرای خدمت وظیفه عمومی خبر داد. ابوالفضل ابوترابی افزود: تنها در 28 کشور دنیا خدمت نظام وظیفه اجباری اجرا می‌شود و در این…