مرور برچسب

دبیر ورزش کل استان اصفهان

مروری بر سکان‌داران ورزش استان اصفهان در 49 سال گذشته

چهاردهمین رئیس مهری مصور/دبیر سرویس ورزش به گزارش نجف آباد نگار از روزنامه اصفهان زیبا، تغییرات در رأس اداره ورزش و جوانان استان اصفهان اتفاق دور از انتظاری نبود؛ از اولین روز سال گذشته تا دیروز که هفده روز از اردیبهشت 99 سپری شده بود،…