مرور برچسب

دختران شاهد

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی دختران شاهد نجف آباد

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی دختران شاهد نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از ایثار اصفهان، کارگاه مهارت های زندگی با حضور مصطفایی مشاور بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد و جمعی از دختران شاهد این شهرستان برگزار شد. موضوعات و…