مرور برچسب

درگذشت استاد شهریار

مقدس مثل قلم

شعر و ادب گنجینه‌ای غنی ست که دارای منزلت و شکوهی نهفته و هویداست شکوهی که در تمامی ادوار همزاد تاریخی ما بوده است.مقدس مثل قلم