مرور برچسب

درگذشت محمد پاکروان

پیام تسلیت محمود یسلیانی به مناسبت درگذشت محمد پاکروان

پرواز جان از زمین پایین به اوج سبز آسمان، شکوفایی بهار جاودان در روح آدمی است فقدان «محمد پاکروان» همکار عزیزو دلسوز و پیشکسوت ارزنده ورزش استان اصفهان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت…