مرور برچسب

درگیری در نجف آباد

نیروی انتظامی نجف آباد در صف اول تامین امنیت

نیروی انتظامی نجف آباد در صف اول تامین امنیت نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار چشمان تیزبین نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد همیشه ضامن امنیت شهرستان نجف آباد بوده و از خود گذشتگی ماموران فداکار نیروی انتظامی و اشراف اطلاعاتی در ماموریت های…