مرور برچسب

در مسیر آفتاب

در مسیر آفتاب

آنچه رخ می داد، همه از جنس باران بود. اتفاقی بارانی؛ زلال و از جنس خلوص. با گذشته کاری نداشته باش. در تفکر ساختن آینده باش. در مسیر آفتاب