مرور برچسب

دزدی ابرها

نقش سپاه در بارندگی و باروری ابرها

نقش سپاه در بارندگی و باروری ابرها به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اجاره چند فروند هواپیمای ویژه این کار از روسیه اظهار داشت: بدون انجام این کار که محوریت آن را نیروی هوا و فضای سپاه عهده دار شده، با مشکلات بسیار جدی تری…