مرور برچسب

دژ سنگی علویجه

قلعه سنگی علویجه

از دیگر دلایل قدمت شهر علویجه وجود خرابه‌هایی معروف به سرخاله‌است که در آن آثار و بقایای مساکن قدیمی به خوبی مشهود است. قلعه سنگی علویجه