مرور برچسب

ذخیره سد زاینده رود

ذخیره سد زاینده‌رود اصفهان به ۱۸۷ میلیون مترمکعب رسید

ذخیره سد زاینده‌رود اصفهان به ۱۸۷ میلیون مترمکعب رسید به گزارش نجف آباد نگار روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان مهندس حسن ساسانی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان صبح امروز ششم فروردین ماه اظهار داشت: میزان بارندگی در…

ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۲۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت

ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۲۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت به گزارش نجف آبادنا حسن ساسانی گفت: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود را ۱۹۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود : این میزان نسبت به حجم ذخیره شده در بلند مدت بیش از ۶۰۰…