مرور برچسب

زیرگذر شهید حججی

اجرای پل زیرگذر باکسی در محور نجف آباد_ فولاد شهر

رئيس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نجف آباد گفت: با هدف ارتقای ایمنی تردد، پل زیرگذر باکسی در محور نجف آباد_ فولاد شهر( زيرگذر شهيد حججی) احداث و مراحل نهايی پروژه در حال انجام است. اجرای پل زیرگذر باکسی در محور نجف آباد_ فولاد شهر