مرور برچسب

سازمان آتش نشانی نجف آباد

مانور اطفاء حریق در سازمان آتش نشانی نجف آباد برگزار شد

مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در ارتفاع و چاه،در سازمان آتش نشانی نجف آباد برگزار شد به گزارش نجف آبادنا طی بازدید روزانه رئیس و معاونت محترم سازمان آتش نشانی از ایستگاههای سازمان، مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در ارتفاع و چاه توسط…