مرور برچسب

سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد

نمایشگاه و کارگاه آموزشی صنایع دستی در نجف آباد

نمایشگاه و کارگاه آموزشی صنایع دستی در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نحف آباد نیوز، کانال تلگرامی «خارون»: سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد، به مناسبت بیستم خرداد روز جهانی صنایع دستی، نمایشگاه و کارگاه آموزشی دو روزه صنایع دستی…