مرور برچسب

ساعات کاری دانشگاه آزاد

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعیه روزها و ساعات کاری دانشگاه آزاد در سال جدید تحصیلی (جابجائی تعطیلی پنجشنبه با شنبه) به گزارش نجف آبادنا متن اطلاعیه منتشر شده در پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به شرح زیر می باشد: با عنایت به اختیارات…