مرور برچسب

سامانه موقعیت یابی آنی نجف آباد

راه اندازی سامانه موقعیت یابی آنی نجف آباد (سمآن)

راه اندازی سامانه موقعیت یابی آنی نجف آباد (سمآن) به گزارش نجف آبادنا معاون شهرسازی و معماری شهرداری نجف آباد خبر از راه اندازی سامانه موقعیت یابی آنی نجف آباد(سمآن) داد و در این خصوص افزود: امروزه ایجاد یک سیستم تعیین موقعیت…