مرور برچسب

ستاد امر به معروف نجف آباد

ضرورت توجه به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر

ضرورت توجه به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر به گزارش نجف آبادنا جلسه شورای فرهنگ عمومی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و امور مساجد با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در بخش مهر دشت برگزار گردید.…