مرور برچسب

ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نجف آباد

نشست شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نجف آباد

نشست شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی دفتر امام جمعه نجف آباد روز دوشنبه 12خردادماه سال 1399 نشست هفتگی شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نجف آباد در…