مرور برچسب

ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرایم

اطلاعیه ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرائم شهرستان نجف آباد

ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرائم شهرستان نجف آباد در اطلاعیه ای از دستور انقلابی،خردمندانه و انسان دوستانه دادستان نجف آباد در خصوص تعطیلی فروشگاههای بزرگ و غیر ضرور در سطح شهرستان نجف آباد حمایت کردند.